“Davranış Bilimleri” lisans bölümünü tamamlayarak Davranış Bilimi Uzmanı görevi ile birçok özel kurumda çalıştı. Uzun süre çeşitli eğitim, seminer ve kongrelerde yer aldı. Çocuğu olduktan sonra oğlunu daha yakından tanımak isteyen Müjde Yahşi, Çocuk Psikolojisi alanında detaylı araştırmalar yaptı ve bu süreçte ikinci lisans eğitimi olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde “Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik” lisans bölümünü tamamlayarak “Psikolojik Danışman” ünvanını aldı. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünü “Bağlanma Terapisi” alanında yaptığı çalışmayı başarı ile tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almaya hak kazandı.

Aile Terapisi Eğitimi, Grup Psikoterapisi Eğitimi, MMPI Kişilik Testi Eğitimi, Psikoterapötik Görüşme Teknikleri Eğitimi, BDT Eğitimi, Çocuk Psikopatolojisi Eğitimi, Oyun Terapisi Eğitimi, Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Bağlanma Terapisi Eğitimi, Psikodrama Eğitimi, Uygulayıcı Sertifikalı Çocuk Testleri Eğitimi, Çocuk Psikolojisi Eğitimi, Uygulayıcı Sertifikalı Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi, Çocuk Resminin Psikopedagojik Açıdan Değerlendirilmesi Eğitimi, Montessori Eğitimi gibi çocuk ruhunu ilgilendiren eğitimler aldı ve alanında tanınan uzman terapistlerle uzun süreli çalışmalar yaptı.

Lisans stajını, ilkokul ve ortaokul kademesinde “Okul Psikolojik Danışmanı” görevi ile yaptı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çeşitli çalışmalara uzman olarak katıldı. Yenidoğu Eğitim Kurumları Öğretmen Akademisi’ne 2 yıl boyunca devam etti ve Yenidoğu Okulları’nda “Psikolojik Danışman” olarak çalıştı. Yüksek lisans stajını, İstanbul NP Beyin Hastanesinde yaptı ve bu süre zarfında; Bipolar Bozukluk, Şizofreni, Ağır Depresyon, Paranoid Şizoid Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Bağımlılık tedavileri gören yatan hastalar üzerinde çalıştı.

Halen alanıyla ilgili çalışmalar yapmakta ve Bakırköy bulunan psikolojik danışmanlık merkezinde danışanlarını görmektedir.